Jointly for our common future!
Csíksomlyói Zarándokközpont

Hitéleti képzés5. Anyaság, anyaszentegyház


Kettősség jellemzi ezt a modult a téma szempontjából: egyrészről a Szűz Mária kapcsán az áldott állapot, a kegyelmi találkozás és a megérintettség van a fókuszban. Másrészről az anyaszentegyház Isten népének közösségét jelenti, amelyben a híveknek kötelessége, hogy egyházi elöljáróikért imádkozzanak, azaz a lelki anyaság működik.

Felépítés:

I. modul: Bevezető gondolatok (igény/szükség szerint ismerkedés)

II. modul: Szentségimádás - 1 órás, nyitott, zenés, amelyben a hónap témáját vezeti fel a program lelki vezetője, ehhez kapcsolódó gondolatokkal, imákkal.

III. modul: - Információk, tájékoztató és prezentációs anyagok Csíksomlyóról (igény/szükség szerint). Fókuszban a Csíksomlyó zarándokközpontban a hónap folyamán tervezett események és programok bemutatója.

IV. modul: Közös keresztút végzése a Jézus-hágón – az elmélkedéseket és gondolatokat a résztvevők hozzák.

V. modul: Szakmai előadás a hónap témájához kapcsolódóan – Anyaság, anyaszentegyház. (Ezt a modult a Csíksomlyón működő civil és egyházi szervezetek vállalják fel, témák és szervezeti potenciál szerint.)

VI. modul: Műhelymunka I.

VII. modul: Szakmai előadás: A zarándoklás, mint az evangelizáció új lehetősége. (Az Erdélyi Mária Út Egyesület munkatársai vagy önkéntesei tartják.)

VIII. modul: Műhelymunka II.