Jointly for our common future!
Csíksomlyói Zarándokközpont

A projektről

A Recultivatur nemzetközi projekt (www.recultivatur.eu) vallási értékek megőrzése, a vallási turizmus fejlesztése céljából jött létre. Jelen –helyi fejlesztési- koncepció szerves részét képezi ennek a nemzetközi projektnek, amelyet az Európai Unió Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Programja (SEE – South-Eastern Europe) támogat, és amelynek hazai partnere Hargita Megye Tanácsa. Tekintve, hogy Romániában a vallási turizmusban rejlő lehetőségek meglehetősen kevéssé vannak kihasználva, a projekt romániai partnere különösen fontosnak tartja, hogy a meglévő vallási-kulturális értékek nagyobb figyelmet kapjanak. Ezért képezi prioritás tárgyát a megyei turisztikai fejlesztési stratégiában és a különféle fejlesztési elképzelésekben a vallási kulturális értékek feltárása, tudatosítása és a gyakorlati fejlesztési programokba való beépítése.

A projekt hazai megvalósításai három vonalon zajlanak: egyrészt a Mária Út zarándok útvonal fejlesztéséhez kapcsolódnak, másrészt Csíksomlyó, mint szakrális központ fejlesztését célozzák, harmadrészt pedig az erdélyi református templomok tematikus útját dolgozzák ki és népszerűsítik.

A Mária Út nemzetközi zarándokútvonal hazai szakaszainak építésében Hargita megye élen jár. Amellett, hogy a megyében több kiépített útvonal is létezik (összesen 5), amelyek Csíksomlyóra vezetnek (megyei szinten 60-65%-ra tehető a főútvonal, 70-75%-ra tehető a mellékútvonalak  irányjelzéseinek és főbb eligazító jelzéseinek kivitelezése), a Megyei Tanács támogatása és a Mária út koordinátor és önkéntesek munkája révén Csíksomlyón és környékén több kisebb, fél napos vagy egész napos meditációs útvonal is kiépült. A Mária Út zarándok útvonalainak a használatba vétele által gyakorlatilag egy hármas célkitűzés valósul meg térségünkben: a keresztény értékek megőrzése és továbbadása, a vallási és kulturális értékek előtérbe helyezése és használata, a spiritualitás zarándoklatok általi vonzóbbá tétele. A Hargita megyei zarándokutakra vonatkozó turisztikai fejlesztési törekvések a projektben főként azt célozzák, hogy a külön szín és számrendszerrel ellátott, már kiépített útvonalak kapcsán a lehető legtöbb hasznos információt összegyűjtsék útvonalak szerinti, és azokat a helyi kulcsszereplőkkel (különösen: önkormányzatok, civil szervezetek, helyi vállalkozások és egyházi intézmények képviselőivel) megvitatva egy egységes zarándok-kalauzba adják ki a turisták és zarándokok segítése érdekében. A Mária út megyei kialakításának folyamatában tehát nagyon fontos megtervezni a kapcsolódó turisztikai és más jellegű helyi termékeket és szolgáltatásokat, amelyek lehetnek szorosan kapcsolódó (szállás, étkezés, tájékoztatás típusú) vagy alkalmi igénybevételű (elsősegély, bevásárlás, szállítás típusú) szolgáltatások. Emellett az élmény-típusú kínálatra (pl. vallási, kulturális események, stb.) és a zarándoklathoz lazán kapcsolódó elemekre (pl. védett területek vagy az aktív turizmus lehetőségek feltüntetése) is figyelmet fordítanak a fejlesztési projektben. Hiszen a Mária út nem csak egy útvonal, hanem egy élmény, amelyhez hozzátartoznak különböző vonzerők és szolgáltatások is. A Mária út megyei szakaszait célzó átfogó fejlesztések elsősorban két típusú kínálatot helyeznek előtérbe: a napos bontású zarándoklatokat és turisztikai programokat, valamint a tematikus zarándoklatok szervezését a Mária úton. (A Mária Úthoz kapcsolódó fejlesztésekről további információk a www.mariaut.ro oldalon olvashatóak.)

A Mária út legtöbb vonalának végpontja, a zarándoklat célpontja Csíksomlyó, a szakrális központ elérése, a kegytemplomba Mária lábához való megérkezés.

A Recultivatur projekt egy másik szakmai vonalon (ahogy azt fentebb jeleztük) a szakrális központ turisztikai fejlesztésére tesz kísérletet. Ez a szakrális fejlesztés arra irányul, hogy a kegyhelyen egy naptári év folyamán zajló vallásos, spirituális, kulturális programokat számba vegye, a szükség és lehetőség szerint bővítse, és olyan programkínálatot állítson össze, amely vonzó mind a zarándokok, mind a turisták számára. Különböző elemei vannak ennek a fejlesztésnek. Egyrészt a kegyhelyen zajló, rendszeresen megszervezett zarándokprogramokra fókuszál, mint a Mária-köszöntők (első szombati ünnep). Ezekhez több napos, lehetőleg a zarándokhétvégére épülő programot dolgoz ki és kínál. Emellett a kegyhely búcsús programjait és Mária ünnepeit emeli ki, ehhez társítva további olyan lelki és kulturális programokat, amelyek az év folyamán Csíksomlyón zajlanak. A szakrális térben létrejövő lelki-szellemi központ ugyanakkor tematikus zarándoklatok szervezését is kezdeményezi, elősegíti (lehetőleg a Mária út útvonalait használva), továbbá a szakemberek képzéséhez is tartalmat dolgoz ki. Itt elsősorban a lelki, hitéleti képzésnek valamint a zarándoklatvezető képzésnek van prioritása. A csíksomlyói lelki-szellemi központ fejlesztésével a lelki-szellemi élet felpezsdítését kívánjuk elérni, az átfogó éves programkínálat és a helyi szolgáltatás-csomag kialakítása további zarándokok és turisták bevonzását és helyben tartását segíti, ugyanakkor a rendszeres és rendszerezett tájékoztatás a kegyhelyen zajló programokról a kegyhely programkínálatának népszerűsítését szolgálja. A szakrális központ honlapja: www.zarandokkozpont.ro.

A projekt a harmadik szakmai vonalon az erdélyi református templomok tematikus útjának kidolgozásával foglalkozik. Erdélyben számos református templom létezik, melyek mentén több turisztikai adottság és látványosság is található. Ezek kapcsán elsősorban információgyűjtés zajlik, majd a református templomok és az azok mentén fellelhető látványosságok összességét foglalja egységes turisztikai csomagba a fejlesztés. Ez a csomag mint turisztikai termék kerül népszerűsítésre.

A Recultivatur projekt, és az azon belül kezdeményezett vallásturisztikai fejlesztések Csíksomlyóhoz kapcsolódnak, így hozzáadnak valamit ahhoz, hogy a kegyhely megtalálja méltó helyét a nagy európai zarándokközpontok sorában, és hogy egy vallási-kulturális szempontból gazdag desztinációvá változzon.