Jointly for our common future!
Csíksomlyói Zarándokközpont


A projektről

A Recultivatur nemzetközi projekt (www.recultivatur.eu) vallási értékek megőrzése, a vallási turizmus fejlesztése céljából jött létre. Jelen –helyi fejlesztési- koncepció szerves részét képezi ennek a nemzetközi projektnek, amelyet az Európai Unió Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Programja (SEE – South-Eastern Europe) támogat, és amelynek hazai partnere Hargita Megye Tanácsa. Tekintve, hogy Romániában a vallási turizmusban rejlő lehetőségek meglehetősen kevéssé vannak kihasználva, a projekt romániai partnere különösen fontosnak tartja, hogy a meglévő vallási-kulturális értékek nagyobb figyelmet kapjanak. Ezért képezi prioritás tárgyát a megyei turisztikai fejlesztési stratégiában és a különféle fejlesztési elképzelésekben a vallási kulturális értékek feltárása, tudatosítása és a gyakorlati fejlesztési programokba való beépítése.

A projekt hazai megvalósításai három vonalon zajlanak: egyrészt a Mária Út zarándok útvonal fejlesztéséhez kapcsolódnak, másrészt Csíksomlyó, mint szakrális központ fejlesztését célozzák, harmadrészt pedig az erdélyi református templomok tematikus útját dolgozzák ki és népszerűsítik.

A Mária Út nemzetközi zarándokútvonal hazai szakaszainak építésében Hargita megye élen jár. Amellett, hogy a megyében több kiépített útvonal is létezik (összesen 5), amelyek Csíksomlyóra vezetnek (megyei szinten 60-65%-ra tehető a főútvonal, 70-75%-ra tehető a mellékútvonalak  irányjelzéseinek és főbb eligazító jelzéseinek kivitelezése), a Megyei Tanács támogatása és a Mária út koordinátor és önkéntesek munkája révén Csíksomlyón és környékén ...

több