Jointly for our common future!
Centru de pelerinaj Șumuleu-Ciuc


Despre proiect

Proiectul internațional Recultivatur (www.recultivatur.eu) a fost lansat cu scopul de a proteja valorile religioase și de a dezvolta turismul spiritual. Prezenta concepție – de dezvoltare locală – este parte integrantă a proiectului european, finanțat de Programul de Cooperare Transnațional Sud-Est European (SEE – South-Eastern Europe) al Uniunii Europene, avându-l ca partener local Consiliul Județean Harghita. Dat fiind faptul, că în România potențialul turismului religios nu este explorat adecvat, partenerul român al proiectului consideră a fi foarte important accentuarea valorilor cultural-religioase deja existente. De aceea explorarea, conștientizarea și încadrarea în programele de dezvoltare practică a valorilor cultural-religioase ocupă un loc prioritar în strategia de dezvoltare turistică a județului și în diferitele inițiative de dezvoltare. În România realizările proiectului urmăresc trei direcții: pe o parte se leagă de dezvoltarea drumului de pelerinaj, drumul Maria, pe altă parte urmăresc dezvoltarea Șumuleului Ciuc ca centru sacral, iar în al treilea rând elaborează și promovează drumul tematic al bisericilor reformate din Transilvania.

În dezvoltarea Drumului Maria, drum de pelerinaj internațional, județul Harghita ocupă locul de frunte. Deși în județ există mai multe drumuri care conduc spre Șumuleu Ciuc (în total 5; iar realizarea marcajelor mai importante la nivel județean este de 60-60% pe artere, și 70-75% pe traseele secundare), prin implicarea voluntarilor și a coordonatorului drumului Maria, respectiv cu ajutorul financiar al Consiliului Județean Harghita, în Șumuleu Ciuc și în împrejurimile sale s-au construit și dezvoltat mai multe trasee ale meditațiilor mici ...

mai multe